Bostancı Kadıköy/İSTANBUL
trende

Parayla Tez Yazdırma

Anasayfa » Parayla Tez Yazdırma

Parayla Tez Yazdırma Nedir?

Parayla tez yazdırma, pek çok öğrenci için ihtiyaç haline gelmektedir. Sizlere sunduğumuz hizmetle beraber zorluğu ve çok zaman almasından ötürü daha önce tecrübesi olmayan kişiler için oldukça karışık ve uzun zaman alan tezlerinizin yazımında sizlere yardımcı olmaktayız. 

Parayla tez yazdırma, kişilerin yukarıda bahsi geçen büyük vakit kaybının önüne geçmek doğrultusunda başvurulan bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilhassa çalışan bir öğrencinin tez yazımı ve işini aynı anda devam ettiremediği görülmektedir. Zira, bir tezin bilimsel ilke ve kurallara uygun şekilde titizlikle meydana getirilebilmesi için farklı bir işle uğraşmayacak kadar yoğun bir vakit harcanması gerekmektedir. Bahsi geçen durumlardan ötürü 15 yıldan uzun bir zamandır ücretli tez yazdırma talebinde bulunan danışanlarımıza hizmet vermekteyiz

Parayla Tez Yazdırma İçeriği Nasıl Olur?

Parayla tez yazdırma, kişinin  talebine göre istediği bölümlerin yazılması gibi durumları içeriğine almış olsa da genel olarak bir tezin kapaktan kaynakça sonuna kadar yazımını kapsamaktadır. En baştan belirlenmiş olan fiyattan kopmaksızın tezinizi bittiği güne kadar danışmanlık hizmeti vermeyi üstlenmekteyiz. Ücretli tez yazdırma doğrultusunda danışanlarımızın tezini aşağıda örnek şeklinde verilen bütün kısımlarını yeni bir ücret talep etmeden yapmaktayız.

Ücretli Tez Yazdırma İçeriği:

Kapaklar

 • Dış Kapak
 • İç Kapak
 • Kabul ve Onay Belgesi (Acceptance and Approval Document)

Ön Sayfalar

 • Önsöz (Preface) / Teşekkür (Acknowledgment)
 • İçindekiler (Table of Contents)
 • Türkçe Özet
 • İngilizce Özet (Abstract)
 • Yenilik Beyanı (Claim for Originality) (Sadece doktora tezlerinde olur)
 • Semboller (Symbols)
 • Kısaltmalar (Abbreviations)
 • Şekil Listesi (List of Figures)
 • Tablo Listesi (List of Tables)

Tez Metni

 • Bölüm 1 – Giriş (Chapter 1 – Introduction)
 • Bölüm 2 – Materyal ve Yöntem (Chapter 2 – Material and Method)
 • Bölüm 3 – Bulgular ve Tartışma (Chapter 3 – Results and Discussion)
 • Bölüm 4 – Sonuçlar (Chapter 4 – Conclusions)

Kaynaklar

Ekler

Özgeçmiş

Parayla tez yazdırma kapsamında yukarıda yer verilen standart tez bölümlerin tamamını veya danışanımızın talep ettiğiniz kısımları, en baştan belirlenen fiyat karşılığında titiz ve yoğun bir çalışma sonucu sizlere sunmaktayız. 

Parayla Tez Yazdırma İşleminde Sorunsuz Hizmet Nedir?

Parayla tez yazdırma hususunda en çok karşılaşılan problemlerden biri tezin bünyesinde bulunduğu üniversitenin kurallarına uygun olup olmadığıyla ilgilidir. Tüketici odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda her tezi bünyesinde bulunduğu üniversitenin ve enstitünün yazım kurallarına tam olarak uyacak şekilde dış kapaktan kaynakça sonuna kadar “anahtar teslim” şeklinde danışanlarımıza teslim etmekteyiz. 

Ücretli Tez Yazdırma İşleminde Fiyatlandırma Nasıl Olur?

Ücretli tez yazdırma hususunda belirlenen paranın hemen istenmesi danışanları maddi açıdan zorlayabilmektedir. Önceden de belirtildiği üzere tüketici odaklı hizmet anlayışımızla birlikte yazımı üstlenen tezin ödemesinin tamamını peşin almaktan ziyade profesyonel sürece uygun olarak aşamalı şekilde yazdığımız tezlerin ödemelerini de bu aşamalarda kısmi olarak almak yolu ile taksitlendirmeye gitmekteyiz.  Danışanları ödemenin hepsini baştan yaptıkları bir belirsizlik yerine danışana teslim edilen her ilerlemeyle beraber ödemelerinin karşılığını anlık olarak görmelerini sağlamaktayız

Tez Yazdırma Hizmetinde Sabit Fiyat İlkesi Nedir?

Danışanların parayla tez yazdırma hususunda başka bir çekincesi de en başta anlaşılan ücretin sonraki zamanlarda yükselebilme ihtimalidir. Bahsi geçen hususta danışanlarımızın güvenlerini sarsmamak adına tez yazım sürecini en baştan itibaren onay alarak ilerleme anlayışı ile ilerletmekteyiz. İçeriğin taslak halinden bölüm ilerlemelerine kadar danışanların hocalarının onayına sunmalarını sağladığımız çalışma şeklimiz nedeni ile ihtimal“sil baştan” durumların önüne geçerek fiyatın sabit kalmasını sağlamaktayız.

Ayrıca hocaların danışanlarımızdan talep ettiği düzeltmeler yani diğer adıyla revizeler danışanımızla en başta anlaşılan ücret kapsamında yapılmaktadır. Böylece danışanların ücretli tez yazdırma hususundaki bütün çekincelerinin önüne geçmeyi sağlıyoruz.

Para ile Tez Yazdırma Sürecinde Ücret İadesi Nasıl Olur?

Para ile tez yazdırma hususunda danışanların en doğal beklentileri verdikleri paranın karşılığını almak olduğunun bilincindeyiz. Buradan hareketle üstlendiğimiz bütün tezleri alanında uzman yüzden fazla danışmanımızla beraber  bilimsel etik ve ilkelere uygun olarak bitirmeyi hedeflemekteyiz. Yine de danışanın vazgeçmesi ya da  başarısızlık gibi olası bir ters sonuçta parayla tez yazdırma kapsamında o ana dek ödenen tüm paranın tamamını istisnasız şekilde teslim etmekteyiz

Ücretli Tez Yazdırma Mahremiyet Nedir?

Danışanlarımızın gizliliklerini önceliklerimizden biri olarak kabul etmekteyiz. Ücretli tez yazdırma talebinde bulunan hiçbir danışanımızın ismini kimse ile paylaşmadığımız gibi danışanın onayı olmadığı sürece tezi harici kimsenin görmemesine özen göstermekteyiz. Parayla tez yazdırma hususunda mahremiyete oldukça ehemmiyet vermemizin karşılığı olarak yıllardır danışanlarımıza parayla tez yazdırma hizmeti verebilmekteyiz. 

Parayla Tez Yazdırma Sürecinde Turnitin Nedir?

Parayla tez yazdırma hizmeti isteyen lakin olası bir intihal durumundan çekinen pek çok danışanın olduğunu bildiğimizden ötürü genel piyasada yapılanın tersine talep edilip edilmemesine bakılmaksızın her tezi ek bir ücret talep etmeden turnitin raporu ile birlikte teslim etmekteyiz. Bahsi geçen raporun danışanın isteği doğrultusunda değişebileceği gibi standart olarak yüzde yirminin altında teslim edilmektedir.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bizi Arayabilirsiniz: