İş Süreci Nasıl Oluyor?

TALEP

Danışanlardan gelen tez yazım talepleri incelenir. Taleplerdeki konu, teslim tarihi ve gereksinimler değerlendirilir.

DEĞERLENDİRME

Taleplerin ne kadar uygun olluğu değerlendirilir. Süreç, zorluk seviyesi ve tahmini maliyet belirlenir. Danışanlara teklif sunulur.

KAPORA ÖDEMESİ

Müşteri, teklifi kabul ettiğinde, işin başlaması için kaparo ödemesi yapar. Ödeme alındığında, iş süreci başlatılır ve ilerlemeye geçilir.

TASLAK PLAN

Tez için bir taslak plan hazırlanır ve müşteriye sunulur. Taslak plan, tezin ana hatlarını, bölümlerini ve içeriğini içerir. Müşteri, taslak planı inceler ve gerekli değşiklikleri talep eder.

PLAN KABULÜ

Müşteri, taslak planı onaylar ve kabul ettiğinde Onaylanan plan temel alınarak tez yazmaya devam edilir. Belirli aşamaların tamamlanmasına bağlı olarak, hak edildiği kadarı ile ödemeler alınır. Müşteri, ödeme talebinden sonra belirlenen miktarı öder.

İLERLEME & REVİZE

Müşteri, sunulan bölümleri inceler ve gerekli değişiklikleri talep eder. Değişiklikler, müşteri geri bildirimleri ve talepleri doğrultusunda yapılır ve değişiklikler tamamlanır.