Tez Danışmanlık Nedir?

Tez danışmanlık nedir? sorusu öğrencilerin kafasını meşgul eden bir sorudur. Çalışmanın konusunun saptanmasından son haline getirilmesine dek epey güç bir süreç olan tez yazımı öğrencilerin akademik sorumlulukları ve diğer günlük işleri arasında daha da güç bir hal almaktadır. Tez danışmanlık hizmetiyle beraber öğrencilerin akademik yükümlülükleri bir nebze de olsun alt düzeylere indirilebilmektedir. Lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora fark etmeksizin akademinin her seviyesine yönelik sunduğumuz tez danışmanlık hizmeti ile vaktinizin önemli bir kısmını harcamanıza ve kendinizi daha evvel tecrübe etmediğiniz ya da az tecrübe ettiğiniz karmaşık bir sürecin içinde bulmanıza engel olmayı temel prensibimiz olarak görüyoruz.

Tez Danışmanlık Hizmetinin İçeriği Nedir?

Kapsamı geniş bir kavram olan tez danışmanlık hizmetinin kapsamı sizlerden gelen talep üzerine farklılıklar gösterebilmektedir. Tez yazımında, konu belirleme, literatür taraması, veri toplama ve analizlerin yapılması gibi farklı aşamalar bulunmaktadır. Buradan hareketle danışanlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklı tez yazdırma hizmetiyle beraber tam olarak ihtiyaç duyulan noktaya odaklanabilmekteyiz. Bir tezin ilk adımından son adımına kadar teslim şeklinde tez yazım merkezi Korelasyon Akademi’den tez danışmanlık hizmeti alabileceğiniz gibi güçlük çektiğiniz herhangi bir aşama içinde diğer hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Etkin Tez Danışmanlığı Nedir?

Tez danışmanlık hizmetinde değerli danışanlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklardan bir tanesi de günün her saati bizlere ulaşabilmenizi sağlayarak v tez yazımınız süresince zihninizin rahat olmasını sağlamaktır. Tez yazdırma hizmetlerinde “anahtar teslim” gibi çağ dışı bir modelden ziyade tezinizi minimum 6 ilerleme olacak şekilde onayınıza sunarak devam ettirmekteyiz. Yukarıda bahsedilen ilerleme sayısı sizin aciliyet ya da titizlik gibi düşüncelerinizden ötürü arttırılmakta veya azaltılabilmektedir. Örneğin tezinizi daha erken sürede teslim almak istediğinizde ilerleme sayısı üçe düşebilmekte ya da sekize çıkabilmektedir. Genel olarak ele almak gerekirse tez danışmanlık hizmetimiz standart kalıplaşmış yöntemlerin yerine kişinin talebine özgü danışmanlık hizmeti şeklindedir. Tez yazmanın zorluğu ve titiz bir şekilde hazırlanması gerçeğinden yola çıkarak danışanlarımızın değerli zamanlarını diğer akademik sorumlulukları ve günlük yaşamlarına ayırabilmeleri doğrultusunda verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti kapsamında yüzdü aşkın danışman hocamızla danışanlarımızın yanınızda olmak öncelikli amaçlarımızdan biridir. Tez yazan yerler arasında en önlerde gelen firmamızın hizmetlerinde, üzerinde titizlikle durduğumuz bir başka husus da danışanların ömürleri boyunca isimleri olacak olan tezlerin etik kurallar çerçevesinde hazırlanmasıdır.

Tez Danışmanlık Hizmetinde Etik İlkelere Uygunluk Nedir?

Tezlerin yapısında süreklilik ve daha önce meydana getirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Meydana getirilen bütün tezler daha önce gerçekleşmiş araştırmalardan referans alınarak meydana getirilmektedir. Aktarılan tezlerin yayın içerisinde aktarımında birtakım nizamlara uyulması, faydalanan referansların yine belirli nizamlara doğrultusunda gösterilmesi mecburidir. Danışanlarımıza verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti ile beraber yukarıda bahsedilen tüm bilimsel etik kurallara uyulmasına oldukça özen gösterilmektedir. Yine, tez yazmak ve tezin sonuçlarını bildirme aşamasında kasıtlı olarak ya da farkında olmadan gerçekleştirilen hatalar çalışmanın saygınlığına zarar vermenin yanında çalışma konusunun dahil olduğu alan üzerinde de olumsuz etkiler bırakmaktadır. Buradan hareketle danışanlarıma verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti ile beraber daha sonraki dönemlerde saygınlıklarına zarar gelmemesi doğrultusunda “en az hata” ilkesini benimsemekteyiz. Tez yazdırma hizmeti verdiğimiz bir tezin bitiminde danışanın talep edip etmemesine bakmadan en az altı farklı uzmanın çalışmaları tekrar okuyarak var olan hataları düzeltmektedir. Son zamanlarda akademik gündemi oldukça meşgul eden “etik dışı” şeklinde ifade edilen davranışlar kapsamına “sahtecilik”, “intihal”, “uydurmacılık” ve “tekrarlanan yayın yapma” gibi ihlallere oldukça fazla rastlanılmaktadır. Bu ihlaller içerisinde devamlı şekilde karşılaşılan intihal sadece akademik alanlardan değil sanat ve edebiyat camiasında büyük bir problem olmaktadır. Bilimsel bir çalışmanın etik olarak kaliteli bir araştırma olarak kabul edilebilmesi için yazma sürecinde belirlenmiş kurallara uyulması ve bilimsel değerlere bağlı olunması gereksinimi zorunludur.

Tez Danışmanlık Süreci Nasıl İşler?

Bilimsel nitelikler taşıyan bir tez hazırlarken, yazma oluşumu bireyden bireye göre farklılık gösterebilse de bir bilimsel eserin bir tamlamasına kadar geçilen aşamalar genel hatları ile; konunun belirlenmesi, konunun sınırlandırılması, hipotez kurma, araştırma yönteminin belirlenmesi, geçici bir taslak hazırlanması, geçici kaynakçının meydana getirilmesi, okuma-not alma ve yazım aşamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan sonra karşılaşılan durum ise bir bilimsel eserin içindiler kısmının oluşturmasına kadar geçen süreçte nasıl bir yönteme başvurulacağıdır. Danışanlarımıza verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti kapsamında yukarıda bahsi geçen uluslararası kabul gören yöntemlere başvurulmaktadır. Tez konunuzun henüz belirlenmediği aşamada tez danışmanlık hizmeti talep edildiği durumlarda danışanlarımız için en uygun konuyu bilimsel yöntemlerle seçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bilimsel çalışmanın konusu belirlenmeden önce düşünülen konu kapsamında yapılan çalışmalar incelenirken üzerinde durulması gereken başlıca konuları ele almak gerekir ise; bilimsel dergilerdeki güncel konular, eski tarihlerde meydana getirilen bilimsel eserlerin önerdiği araştırma konuları, ilgili alandaki akademisyen ve araştırmacıların öngördüğü araştırma gerekliliği duyulan konular, genel olarak kabul görmüş lakin ispatlanmamış kuramlar ve alanla ilgilenen uzmanlar tarafından ispatlanmamış ya da zayıf bir şekilde ispatlanmış iddialar olarak sıralanabilmektedir. Bahsi geçen kriterlere uygun şekilde belirlenen bir tez konusu danışanı sonraki süreçlerde oldukça rahatlatacağı gibi tezinizin saygınlığını da arttıracaktır. Kısaca sizlere sunduğumuz tez danışmanlık hizmetimiz ile birlikte sizlerin daha önce tecrübe etmediğiniz karmaşık bir sürece vaktinizin önemli bir kısmını ayırmamanız için tezinizin bütünü ya da tezinizde güçlük çektiğiniz herhangi bir aşama için tez danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Sunduğumuz tez danışmanlık hizmeti süresince danışanlarımıza günün her saatinde bizlere ulaşabilmelerini sağlayan il bir sistemimiz ve alanında uzman yüzden fazla danışmanımızla beraber sizin tezinizi “en az hata” ile tamamlamayı ilk öncelikli amaçlarımızdan biri olarak kabul etmekteyiz.  

İçindekiler

Düzey Seçiniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Yazı Türü
 • Yazı Türünü Seçin
 • Lisans | Tez-Ödev-Proje
 • Yüksek Lisans | Tez-Ödev-Proje
 • Doktora | Tez-Ödev-Proje
 • Ulusal-Uluslararası Makale
Yazı Türünü Seçin
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Sayfa Sayısı
Sayfa Sayısı Giriniz
-
+
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Yazım Dili
 • Dil Seçiniz
 • Türkçe
 • İngilizce
 • Kaynaklar İngilizce yazım Dili Türkçe
Dil Seçiniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Teslim Zamanı
 • Teslim Süresi Seçiniz
 • 3 Gün
 • 1 Hafta
 • 10 Gün
 • 1 Ay
 • 2 Ay
 • 3 Ay
Teslim Süresi Seçiniz
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Adınız-Soyadınız
Adınız-Soyadınız
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
E-Posta
E-Posta
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!
Telefon
Telefon numaran
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
0.00
Alan gereklidir!
Alan gereklidir!